Jak wygląda kupno mieszkania przez cudzoziemca?

Kupno mieszkania przez cudzoziemca w Polsce jest możliwe, ale musi on najpierw spełnić szereg warunków, załatwić rozmaite formalności. Obcokrajowcy mogą też ubiegać się o wsparcie finansowe z banku na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Niektórzy nie potrzebują nawet zezwolenia, dotyczy to przede wszystkim mieszkańców krajów należących do Unii Europejskiej. Minie jednak sporo czasu, zanim możliwy stanie się odbiór mieszkania w przypadku inwestora w postaci cudzoziemca. Należy również liczyć się z koniecznością poniesienia wielu dodatkowych kosztów.

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec decydujący się na zakup nieruchomości w Polsce?

Jeśli cudzoziemiec ma jakieś więzi z Polską i uda mu się to potwierdzić, to może liczyć na uzyskanie pozwolenia na zakup nieruchomości. Dużym ułatwieniem będzie polskie pochodzenie lub polska narodowość. W dobrej sytuacji znajdują się osoby, które zawarły związek małżeński z Polką lub Polakiem. W przypadku mieszkania nie trzeba mieć zezwolenie Ministerstwa. Wniosek jest wymagany już w przypadku zakupu domu lub gruntu, jeśli obcokrajowiec przebywa w Polsce nie dłużej niż 5 lat od uzyskania pozwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. W trudniejszej sytuacji są osoby, które pochodzą z krajów spoza UE, trzeba najpierw zdobyć odpowiednie zezwolenia. Cudzoziemcom mogącym nabywać nieruchomości w Polsce są osoby fizyczne, które nie mają obywatelstwa polskiego, przedsiębiorcy z zagraniczną siedzibą firmy. Warto od razu zaznaczyć, że istnieją ograniczenia dotyczące powierzchni mieszkania. Nie może ona przekraczać 0,5 hektara.

Na czym polega procedura zakupu nieruchomości przez cudzoziemca?

Cudzoziemcy starający się o uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości muszą w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek o jego wydanie. Wiąże się to z koniecznością dołączenia rozmaitych dokumentów typu potwierdzenie tożsamości, odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, decyzja o warunkach zabudowy, potwierdzenie więzi z Polską, dowód opłaty skarbowej, zaświadczenie o braku zaległości w ZUS. Następnym krokiem będzie weryfikacja wniosku przez ministerstwo. Potem następuje jego opiniowanie. Kolejnym etapem będzie odebranie decyzji i uzyskanie zaświadczenia o jej ostateczności. Na koniec następuje uiszczenie opłat związanych z przeprowadzoną procedurą. Wiele przydatnych informacji dotyczących zakupu nieruchomości przez cudzoziemca można znaleźć na stronie dostępnej pod linkiem https://pewnylokal.pl/porady/zakup-nieruchomosci-przez-cudzoziemca. Należy dokładnie zapoznać się przede wszystkim z wykazem dokumentów, które są wymagane przy składaniu wniosku.Podobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane